Daňové priznania zo zahraničia
Rakúsky daňový systém

Rakúsky daňový systém

Pre Slovákov a Čechov, ktorí pracujú v Rakúsku ako pendleri, môžu byť daňové záležitosti pomerne zložité. Ako cudzinci v Rakúsku ste povinní platiť dane rovnako ako miestni obyvatelia, ale existujú aj špeciálne daňové pravidlá pre cudzincov, ktoré je potrebné brať do úvahy.

Prvou vecou, na ktorú by ste sa mali pozrieť, je to, či ste povinní platiť dane v Rakúsku alebo vo svojej vlastnej krajine. Podľa medzinárodných dohôd o vyhýbaní sa dvojitej daňovej záťaži môžu byť cudzinci povinní platiť dane iba v jednej krajine, a to v závislosti od toho, kde trávia väčšinu svojho času a kde zarábajú väčšinu svojich príjmov. Pre pendlerov, ktorí pracujú v Rakúsku a žijú v Českej alebo Slovenskej republike, je dôležité poznať pravidlá pre výpočet daňového základu. V Rakúsku sa daňový základ počíta na základe výšky príjmov a súčasne sa zohľadňujú aj niektoré výdavky, ako napríklad cestovné náklady na dochádzanie do práce.

Ďalšou dôležitou vecou je to, že ako cudzinec v Rakúsku ste povinní požiadať o daňové identifikačné číslo (Steuerliche Identifikationsnummer), ktoré vám umožní platiť dane v Rakúsku. Tento proces zvyčajne zahŕňa vyplnenie daňovej prihlášky a odovzdanie dokumentov, ako je výpis z bankového účtu alebo list vlastníctva nehnuteľnosti. Ak nie ste povinní platiť dane v Rakúsku, ale chcete požiadať o daňové zľavy, budete tiež potrebovať daňové identifikačné číslo.

Keď už máte daňové identifikačné číslo, budete musieť začať platiť dane v Rakúsku. Väčšina zamestnancov v Rakúsku platí dane z príjmu fyzických osôb, ktoré sa počítajú ako percentuálny podiel z príjmu po odpočítaní daňových zliav. Existujú tri daňové triedy, pričom daňová sadzba sa líši v závislosti od daňovej triedy a výšky príjmu. Samostatne zárobkovo činné osoby môžu uplatniť daňové zliav v závislosti od výdavkov súvisiacich s ich podnikaním.

Ak ste pendler a cestujete do Rakúska za prácou z Českej alebo Slovenskej republiky, budete mať nárok na daňové zľavy na cestovné náklady. Aby ste mohli uplatniť tieto zľavy, musíte viesť denník cestovných nákladov a predložiť ho spolu s daňovým priznaním. Denník cestovných nákladov by mal obsahovať informácie o dňoch, keď ste cestovali do Rakúska a späť, ako aj o výdavkoch spojených s cestovaním, ako sú náklady na benzín alebo cestovné lístky.

Prečo by ste mali spolupracovať s firmou MámNárok.SK?

Firma vznikla po rokoch riešenia vlastného problému s vratkami daní z práce v Nemecku. Vieme čo to obnáša, rozumieme Vášmu životnému štýlu, chápeme Váš príbeh. Sami sme si tým prešli a naďalej prechádzame. Preto si uvedomujeme, čo prežívate, ako uvažujete a chceme Vám pomôcť tak, ako sme pomohli sebe. Pomôžeme Vám zorientovať sa v systéme a získať späť peniaze, na ktoré máte nárok.