Daňové priznania zo zahraničia
Nemecký daňový systém

Nemecký daňový systém

Nemecký daňový systém je pomerne komplikovaný, ale je tiež veľmi transparentný a spravodlivý. V Nemecku sa vzťahuje progresívna daň z príjmu, čo znamená, že čím vyšší je váš príjem, tým vyššia je aj daň, ktorú musíte zaplatiť. Okrem toho sa v Nemecku platia aj daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel a daň z pôdy a nezabudnite na Kirchensteuer – cirkvenú daň, ktorej sa musíte vopred zriecť, inak ju platiť budete.

V Nemecku existujú štyri daňové triedy, ktoré sa vzťahujú na výšku príjmu a rodinný stav. Daňová trieda 1 sa vzťahuje na ľudí bez manžela alebo s manželom, ktorý nepracuje. Daňová trieda 2 sa vzťahuje na ľudí s manželom alebo manželkou, ktorý pracuje, ale má nižšie príjmy ako vy. Daňová trieda 3 sa vzťahuje na ľudí s manželom alebo manželkou, ktorý pracuje a má rovnaké alebo vyššie príjmy ako vy. Daňová trieda 4 sa vzťahuje na ľudí, ktorí pracujú v niekoľkých zamestnaniach alebo sú dôchodcovia. Výška daňovej sadzby závisí od daňovej triedy a výšky príjmu.

Nemecký daňový systém tiež zahŕňa množstvo výnimiek a odpočítateľných položiek, ktoré môžu znížiť vašu daňovú povinnosť. Napríklad môžete odpočítať náklady na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a iné výdavky súvisiace s vašou prácou.

V Nemecku je tiež zavedený daňový bonus pre rodiny s deťmi, ktorý pomáha rodinám s nízkym a stredným príjmom znížiť daňovú povinnosť. Okrem toho sa v Nemecku vzťahujú aj daňové úľavy pre malé podniky a neziskové organizácie.

Vo všeobecnosti je nemecký daňový systém zameraný na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania so všetkými daňovými poplatníkmi a na podporu rastu a rozvoja ekonomiky krajiny. Aj keď môže byť zložitý na pochopenie pre niektorých, celkový cieľ daňového systému je zabezpečiť, aby sa zdroje krajiny rozdelili spravodlivo medzi všetkými občanmi.