Daňové priznania zo zahraničia
Ako si vybavím EU-EWR-E9 formulár

Ako si vybavím EU-EWR-E9 formulár

Ak hľadáte odpovede na to, ako získať fromulár EU/EWR pre Nemecko, respektíve E9 formulár v Rakúskom ponímaní, ste na správnej stránke. Ukážeme Vám presný postup, poskytneme formulárna vyplnenie a znavigujeme Vás.

Čo je EU/EWR – kedy som rezidentom?

Definíciu rezidenta krajiny v rámci európskej únii je niekdy ťažké uchopiť. Spoločný Schengenský priestor nám poskytuje možnosti cestovania práce v zahraničí bez obmedzení a preto vznikajú situácie, kedy sa zdá byť, že človek je rezidentom dvoch krajín. Jedná sa o tzv. konflikt rezidentúry a v rámci medzinárodných zákonov o zákaze dvojitého zdanania sa úrady pozerajú ne tieto aspekty života:

  • Stály byt
  • Stredisko životných záujmov
  • Častejšie zdržiavanie
  • Śtátna príslušnosť.
  • Prípadne vzájomná dohoda orgánov štátnych správ.

Na čo potrebujem EU/EWR formulár?

Potrebujete ho dodať zahraničnej daňovej správe. Je to dokument, ktorému nemecké, či rakúske úrady rozumejú, pretože je preložený do nemčiny a potvrdený slovenskou oficiálnou pečiatkou. Samotné daňové priznanie po Slovensky by nemeckému úradníkovi z Finanzamt-u bolo nanič, toto je teda nielen úradný preklad, ale aj úradné potvrdenie celkových príjmov, a daňovej matematiky pre cudzí úrad.

Ako o vydanie formuláru požiadam?

Žiada sa o neho v dvoch krokoch. Najprv vyplníte Žiadosť o vydanie formuláru a následne Formulár samotný. POZOR. Žiadosť aj formulár vypĺňate za každý rok samostatne, takže vždy musíte uviesť obdobie od 1.1. do 31.21. daného roku a ku danej žiadosti pripojiť príslušný formulár. Ak si napríklad robíte dane za 5 rokov v Nemecku spätne, podáte na daňový úrad 5x žiadosť a 5x formulár za jednotlivé roky.

Žiadosť si môžete stiahnuť v PDFku na konci článku, alebo si to zjednodušte a vyklikajte a vyplňte si ju online na tejto stránke:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.500.html

Ako vyplním Žiadosť o vydanie formuláru?

Kliknite na druhú možnosť – Potvrdenie na tlačive zahraničnej daňovej správy, vyplňte Meno, Priezvisko a Adresu:

Ďalej vyplníte Krajinu pre ktorú idete žiadať a spomínané obdobie. Vypíšte dôvo žiadosti, štandartne uvádzame že je to z dôvodu daňpvého priznania v zahraničí. Počet prílohe je typicky vdžy 1 – formulár EWR, Dátum a kliknite na VYTLAČ. Kliknutím Vám stránka vygeneruje PDFko, ktoré je potrebné vytlačiť a podpísať.

Ako vyplním Formulár EU/EWR a E9?

Vyplnenie tohto je ešte jednoduchšie. Ako vidíte na obrázku, stačí Meno, Adresa, Rok, Dátum a Podpis:

Ako si vybavím EU-E9-EWR formulár?

Najjednoduchšie je zájsť na svoj daňový úrad a podať si ho tam osobne. Niektoré úrady vyžadujú, aby ste dokumenty podpisovali priamo pred úradníkmi (tiež nerozumieme všetkému v tomto štáte), takže na to prosím pozor. Zároveň ale, ak žiadosti pošlete poštou, pozerať sa na Váš podpis už nebudú chcieť. To je teda druhá možnosť, ako si ich vybaviť – poštou. Tretia je, ak máte prístup do elektronickej schránky, v tom prípade sa prihláste na finančú správu nasledujte odkazy:

https://www.financnasprava.sk/ | KATALÓG FORMULÁROV | PODANIE PRE FS REGISTER | ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O DAŇOVEJ REZIDENCII

Potvrdené a podpísané formuláre Vám daňový úrad do troch týždňov pošle na adresu trvalého bydliska, pokiaľ ste v žiadosti neuviedli inú adresu.

Prajeme úspechy v žiadaní formulárov 🙂

SÚBORY NA STIAHNUTIE

NÁHĽADY SÚBOROV